top of page


Zamawiający BioVentures Institute Sp. z o.o informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę: Opracowanie technologii konstrukcji klonów, biosyntetyzujących fuzyjny enzym odwrotną transkryptazę, opracowanie protokołów izolowania enzymu fuzyjnej odwrotnej transkryptazy oraz przeprowadzenie testów biochemicznych na potrzeby BioVentures Institute Sp. z o.o

za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy: LabExperts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...
BioVentures Institute Sp. z o.o, jako podmiot realizujący projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o powierzenie grantu z Excento sp. z o.o. z dnia 10.02.2023 r, zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie technologii konstrukcji klonów, biosyntetyzujących fuzyjny enzym odwrotną transkryptazę, opracowanie protokołów izolowania enzymu fuzyjnej odwrotnej transkryptazy oraz przeprowadzenie testów biochemicznych na potrzeby BioVentures Institute Sp. z o.o. realizowany w projekcie „Granty B+R dla przedsiębiorstw"...

This publication is a result of long-term scientific cooperation and partnership between BioVentures Institute, University of Gdańsk, Gdańsk Medical University and Gdańsk Technical University financed by R&D grant from The National Centre for Research and Development TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019 (2019-2022): „New generation bioactive molecules delivery systems, based on chemically synthesized and obtained through genetic engineering” is dedicated to the construction of several classes of novel bionanoparticles fused with concatemeric proteins, based on DNA-FACE™.


Applications of the phage display technology in molecular biology biotechnology and medici
.
Download • 5.42MB

bottom of page