Patents

BioVentures Institute patents, patent applications, publications and manuscripts related to the DNA fragment amplification-expression technology and concatemeric proteins of genetically programmable function:

Patents Granted:

1. Skowron P, Zylicz-Stachula A, Zolnierkiewicz O, Skowron M, Janus L, Jezewska-Frackowiak J, Krefft D, Nidzworski D, Szemiako K, Maciejewska N, Nowak M, Szymanska A: A method of obtaining a polyepitopic protein as well as a DNA vector for embodying this method. European Patent Office no EP 3 134 426 B1 (2020).

2. Skowron P, Zylicz-Stachula A, Zolnierkiewicz O, Skowron M, Janus L, Jezewska-Frackowiak J, Krefft D, Nidzworski D, Szemiako K, Maciejewska N, Nowak M, Szymanska A: A method of obtaining a polyepitopic protein as well as a DNA vector for embodying this method. Japanese Patent Office no P6692796 (2020).

3. Skowron P, Zylicz-Stachula A, Zolnierkiewicz O, Skowron M, Janus L, Jezewska-Frackowiak J, Krefft D, Nidzworski D, Szemiako K, Maciejewska N, Nowak M, Szymanska A: A method of obtaining a polyepitopic protein as well as a DNA vector for embodying this method. United States Patent Office no US 10,874,735 B2 (2020).

4. Skowron P, Zylicz-Stachula A, Zolnierkiewicz O, Skowron M, Janus L, Jezewska-Frackowiak J, Krefft D, Nidzworski D, Szemiako K, Maciejewska N, Nowak M, Szymanska A: A method of obtaining a polyepitopic protein as well as a DNA vector for embodying this method. Israel Patent Office no 248011 (2021).

5. Skowron P, Zylicz-Stachula A, Zolnierkiewicz O, Skowron M, Janus L, Jezewska-Frackowiak J, Szymanska A: Sposób uzyskiwania białka poliepitopowego oraz wektor DNA do realizacji tego sposobu. (Eng.: A method of obtaining a polyepitopic protein as well as a DNA vector for embodying this method.) Republic of Poland Patent Office no 228341 (2018). 


Patent applications:
 

1. Skowron P, Zylicz-Stachula A, Zolnierkiewicz O, Skowron M, Janus L, Jezewska-Frackowiak J, Krefft D, Nidzworski D, Szemiako K, Maciejewska N, Nowak M, Szymanska A: A method of obtaining a polyepitopic protein as well as a DNA vector for embodying this method. China Patent Office no CN 106488983 A (2016).

2. Skowron P, Zylicz-Stachula A, Zolnierkiewicz O, Skowron M, Janus L, Jezewska-Frackowiak J, Krefft D, Nidzworski D, Szemiako K, Maciejewska N, Nowak M, Szymanska A: A method of obtaining a polyepitopic protein as well as a DNA vector for embodying this method. Indian Patent Office no 201647039411 (2016).

3. Mucha P, Załuska I, Czupryn A, Mazuryk J, Beręsewicz M, Krupska O, Wiśniewska M, Koziński K, Skowron P, Palczewska–Groves M, Żylicz-Stachula A, Żebrowska J, Rodziewicz-Motowidło S, Piotrowski A, Pikuła M, Sachadyn P, Janus Ł: Peptydy poliRGD otrzymane metodą chemiczną i biotechnologiczną o działaniu przeciwuszkodzeniowym i/lub neuroprotekcyjnym oraz zestaw do oznaczania ich aktywności. (Eng. PolyRGD peptides obtained by chemical and biotechnology methods with injury-reducing and/or neuroprotective effects and a kit for their activity evaluation.) Republic of Poland Patent Office no P.425131 (2018).

4. Mucha P, Załuska I, Czupryn A, Mazuryk J, Beręsewicz M, Krupska O, Wiśniewska M, Koziński K, Skowron P, Palczewska–Groves M, Żylicz-Stachula A, Żebrowska J, Rodziewicz-Motowidło S, Piotrowski A, Pikuła M, Sachadyn P, Janus Ł: PolyRGD peptides obtained by chemical and biotechnology methods with injury-reducing and/or neuroprotective effects and a kit for their activity evaluation. European Patent Office no EP 18000319.6 (2018).

5. Skowron P, Żylicz-Stachula A, Żebrowska A, Palczewska-Groves M, Maciejewska N, Czupryn A, Janus Ł, Mucha P, Pikuła M, Piotrowski A, Pikuła M, Rodziewicz-Motowidło S, Sawicka J.: Zmodyfikowane wektory powielająco-ekspresyjne, białka fuzyjne, kompozycja oraz ich zastosowanie. (Eng. Modified amplification-expression vectors, fusion proteins and their applications.). Republic of Poland Patent Office no P.427146 (2018).

6. Skowron P, Kropinski A, Zylicz-Stachula A, Janus L, Szemiako K, Skowron M, Bukrejewska M, Zwara A, Łoś J, Łoś M: Sposób wykorzystania sekwencji nukleotydowej i kodowanych Otwartych Ram Odczytu genomu termofilnego bakteriofaga, infekującego gatunki bakterii Bacillus (Geobacillus). (Eng.: A method of usage of a nucleotide sequence and coded Open Reading Frames present in the termophilic bacteriophage, infecting species of Bacillus (Geobacillus) bacteria.) Republic of Poland Patent Office no P.418712 (2016).

Patent-1.JPG
Patent-2.JPG
Screen Shot 2020-12-29 at 11.22.56 AM.pn
izraeli_patent.jpg
RP patent.jpg

Publications

1. Skowron PM, Krawczun N, Żebrowska J, Krefft D, Żołnierkiewicz O, Bielawa M, Jeżewska-Frąckowiak J, Janus Ł, Witkowska M, Palczewska M, Schumacher A, Wardowska A, Deptuła M, Czupryn A, Mucha P, Piotrowski A, Sachadyn P, Rodziewicz-Motowidło S, Pikuła M, Zylicz-Stachula A: A vector-enzymatic DNA fragment amplification-expression technology for construction of artificial, concatemeric DNA, RNA and proteins for novel biomaterials, biomedical and industrial applications. Materials Science & Engineering: C  (2020) 108:110426.

2. Skowron PM, Krawczun N, Żebrowska J, Krefft D, Żołnierkiewicz O, Bielawa M, Jeżewska-Frąckowiak J, Janus Ł, Witkowska M, Palczewska M, Schumacher A, Wardowska A, Deptuła M, Czupryn A, Mucha P, Piotrowski A, Sachadyn P, Rodziewicz-Motowidło S, Pikuła M, Zylicz-Stachula A: An efficient method for the construction of artificial, concatemeric DNA, RNA and proteins with genetically programmed functions, using a novel, vector-enzymatic DNA fragment amplification-expression technology. MethodsX 7, 2020, 7:101070.

3. Skowron PM, Krawczun N, Żebrowska J, Krefft D, Żołnierkiewicz O, Bielawa M, Jeżewska-Frąckowiak J, Janus Ł, Witkowska M, Palczewska M, Zylicz-Stachula A: Data regarding a new, vector-enzymatic DNA fragment amplification-expression technology for the construction of artificial, concatemeric DNA, RNA and proteins, as well as biological effects of selected polypeptides obtained using this method. Data in Brief  (2020) 28:105069.

4. Skowron PM, Kropinski AM, Zebrowska J, Janus L, Szemiako K, Czajkowska E, Maciejewska N, Skowron M, Łoś J, Łoś M, Zylicz-Stachula A: Sequence, genome organization, annotation and proteomics of the thermophilic, 47.7-kb Geobacillus stearothermophilus bacteriophage TP-84 and its classification in the new Tp84virus genus. PLOS ONE (2018), 13: e0195449.

Materials.JPG
Short.JPG
data.JPG
PLOS.JPG