top of page
Search

ZAPYTANIE OFERTOWE
BioVentures Institute Sp. z o.o, jako podmiot realizujący projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o powierzenie grantu z Excento sp. z o.o. z dnia 10.02.2023 r, zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie technologii konstrukcji klonów, biosyntetyzujących fuzyjny enzym odwrotną transkryptazę, opracowanie protokołów izolowania enzymu fuzyjnej odwrotnej transkryptazy oraz przeprowadzenie testów biochemicznych na potrzeby BioVentures Institute Sp. z o.o. realizowany w projekcie „Granty B+R dla przedsiębiorstw"...Comentarios


bottom of page